PN-B-02480:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02481:1998 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów

Zakres

Podano nazwy gruntów budowlanych (18) i ich definicje. Ustalono podział gruntów naturalnych ze względu na prowadzenie i cechy właściwości fizycznych. Zamieszczono opis gruntów. W załączniku podano (w tabeli) nazwy, symbole i określenia dotyczące cech gruntów. Norma ma zastosowanie przy projektowaniu, wykonywaniu i odbiorze robót budowlanych naziemnych, podziemnych i wodnych, a także badań gruntów i podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02480:1986 - wersja polska
Tytuł Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów
Data publikacji 29-03-1986
Data wycofania 10-10-2011
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Zastępuje PN-B-02480:1974 - wersja polska
ICS 01.040.93, 93.020
Zastąpiona przez PN-B-02481:1998 - wersja polska