PN-B-02481:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

Zakres

Ustalono terminologię podstawową z zakresu geotechniki, stosowaną w normach budowlanych i dokumentacjach projektowych. Podano 86 terminów: ogólne (23), dotyczących rodzajów, właściwości i badań gruntów (37) oraz budownictwa ziemnego i fundamentowania (26). W załączniku zestawiono terminy, symbole literowe, jednostki miar i definicje 70 podstawowych właściwości gruntów oraz zamieszczono odpowiedniki terminów w języku angielskim

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-02481:1998 - wersja polska
Tytuł Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Data publikacji 28-01-1998
Data wycofania 03-10-2019
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Zastępuje PN-B-02480:1986 - wersja polska
ICS 01.040.93, 93.020