PN-B-04452:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1997-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Geotechnika -- Badania polowe

Zakres

Podano wymagania dotyczące badań polowych, istotne dane techniczne sprzętu oraz procedury badawcze, obejmujące następujące badania: za pomocą sondy statycznej CPTU, presjometryczne PMT, sondą z końcówką cylindryczną SPT, sondą dynamiczną SD, sondą wkręcaną WST, sondą obrotową FVT, dylatometryczne DMT, próbne obciążenie płytą PLT oraz wiercenia, pobieranie próbek, pomiary na otworze. W załączniku informacyjnym przedstawiono polskie doświadczenia przeprowadzone z wykorzystaniem sprzętu i procedur podanych w normie

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04452:2002 - wersja polska
Tytuł Geotechnika -- Badania polowe
Data publikacji 14-05-2002
Data wycofania 31-03-2010
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Zastępuje PN-B-04452:1974 - wersja polska
ICS 93.020
Zastąpiona przez PN-EN 1997-2:2009 - wersja polska