PN-EN 60598-2-13:2007/A1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże

Zakres

Zmieniono procedurę badania w Podrozdziale 13.6.1 oraz Rysunek 2

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-2-13:2007/A1:2012 - wersja polska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże
Data publikacji 18-11-2013
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-13:2006/A1:2012 [IDT], IEC 60598-2-13:2006/AMD1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.140.40