PN-EN 60079-19:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-19:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń

Zakres

Opisano techniczne zasady napraw, remontów i regeneracji oraz modyfikacji urządzeń elektrycznych przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych. Nie zawarto wymagań dla zabezpieczenia urządzeń rodzajami budowy "m", "o" i "q". Nie objęto wymagań dotyczących przeglądu innego niż związany z naprawą i remontem (gdy nie można ich wykonać niezależnie) oraz nie opisano zasad renowacji wpustów kablowych w przypadku ponownej instalacji urządzeń. Podano 22 definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-19:2011 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń
Data publikacji 28-06-2011
Data wycofania 13-07-2020
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-19:2011 [IDT], IEC 60079-19:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-19:2007 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-19:2020-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60079-19:2011/A1:2015-09E