PN-EN 60079-19:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-19:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60079
- podaje instrukcje, główne natury technicznej, dotyczące napraw, remontów i regeneracji
i modyfikacji urządzeń przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
- nie dotyczy konserwacji innej niż ta, która jest konieczna podczas prowadzenia naprawy
lub remontu, ani nie zawiera informacji dotyczących wlotów kablowych, które mogą wymagać renowacji przy ponownej zabudowie urządzenia;
- nie dotyczy rodzaju ochrony „m”, „o” i „q”;
- zakłada, że zawsze stosowane są właściwe zasady techniczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-19:2011 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń
Data publikacji 02-12-2014
Data wycofania 13-07-2020
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-19:2011 [IDT], IEC 60079-19:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-19:2007 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-19:2020-07 - wersja angielska