PN-EN 60079-25:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-25:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 zawiera specyficzne wymagania dotyczące konstrukcji i oceny systemów iskrobezpiecznych, rodzaju zabezpieczenia „i”, przeznaczonych do użytku w całości lub jako część w miejscach gdzie jest wymagane użycie urządzeń grup I, II lub III.
Niniejsza norma uzupełnienia i zmienia ogólne wymagania IEC 60079-0 i normy dotyczącej iskrobezpieczeństwa IEC 60079-11. Jeżeli wymagania niniejszej normy różnią się od wymagań IEC 60079-0 lub IEC 60079-11 wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.
Niniejsza norma uzupełnienia IEC 60079-11, której wymagania mają zastosowanie do urządzeń elektrycznych używanych w systemach iskrobezpiecznych.
Wymagania instalacyjne systemów grupy II lub systemów grupy III, wykonanych zgodnie z niniejszą normą, wyszczególniono w IEC 60079-14.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 09-09-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60079-25:2011 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne
Data publikacji 13-01-2016
Data wycofania 08-02-2023
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-25:2010 [IDT], IEC 60079-25:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-25:2007 - wersja polska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60079-25:2023-02 - wersja angielska