PN-EN IEC 60079-25:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 zawiera specyficzne wymagania dotyczące projektowania, konstrukcji i oceny systemów iskrobezpiecznych, Rodzaju Zabezpieczenia „i”, przeznaczonych do użytku w całości lub jako część w miejscach gdzie jest wymagane użycie urządzeń grup I, II lub III Ex.
Niniejsza dokument uzupełnienia i zmienia ogólne wymagania IEC 60079-0 i normy dotyczącej iskrobezpieczeństwa IEC 60079-11. Jeżeli wymagania niniejszej normy różnią się od wymagań IEC 60079-0 lub IEC 60079-11 wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.
Wymagania instalacyjne systemów grupy II lub systemów grupy III, wykonanych zgodnie z niniejszą normą, wyszczególniono w IEC 60079-14.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60079-25:2023-02/AC:2023-04E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60079-25:2023-02 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne
Data publikacji 08-02-2023
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN IEC 60079-25:2022 [IDT], IEC 60079-25:2020 [IDT], IEC 60079-25:2020/COR1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-25:2011 - wersja polska, PN-EN 60079-25:2011 - wersja angielska, PN-EN 60079-25:2011/AC:2014-08 - wersja angielska
ICS 29.260.20