PN-EN 60079-15:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-15:2007 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 15: Budowa, badania i znakowanie urządzeń elektrycznych w wykonaniu "n"

Zakres

Wyszczególniono wymagania dotyczące konstrukcji, badania i znakowania aparatury elektrycznej grupy II z ochroną typu "n" przeznaczonych do użytku w atmosferach wybuchowych

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-15:2006 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów -- Część 15: Budowa, badania i znakowanie urządzeń elektrycznych w wykonaniu "n"
Data publikacji 15-01-2006
Data wycofania 11-07-2007
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-15:2005 [IDT], IEC 60079-15:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-15:2004 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-15:2007 - wersja polska