PN-EN 60079-15:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-15:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 15: Ochrona typu "n"

Zakres

Wyszczególniono wymagania dotyczące konstrukcji, badania i znakowania aparatury elektrycznej grupy II z ochroną typu "n" przeznaczonych do użytku w atmosferach wybuchowych

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-15:2004 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 15: Ochrona typu "n"
Data publikacji 15-08-2004
Data wycofania 15-01-2006
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-15:2003 [IDT], IEC 60079-15:2001 [MOD]
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-15:2006 - wersja angielska