PN-EN 60168:1999 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Badania izolatorów wsporczych wnętrzowych i napowietrznych ceramicznych lub szklanych do sieci o znamionowym napięciu powyżej 1000 V

Zakres

Izolatory wsporcze podzielono na sześć rodzajów konstrukcji. Dla izolatorów, których dotyczy norma, podano klasyfikację badań i sposób pobierania izolatorów do prób. Opisano metody wykonywania prób elektrycznych, mechanicznych i innych. W tablicach zestawiono próby, które należy wykonać w badaniach typu, badaniach kontrolno-odbiorczych i badaniach wyrobu. Dla poszczególnych prób podano kryteria odbioru. W załącznikach opisano przykładowe sposoby sprawdzania niektórych właściwości izolatorów wsporczych zmontowanych i nie okutych

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60168:1999 - wersja polska
Tytuł Badania izolatorów wsporczych wnętrzowych i napowietrznych ceramicznych lub szklanych do sieci o znamionowym napięciu powyżej 1000 V
Data publikacji 22-12-1999
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN 60168:1994 [IDT], EN 60168:1994/A1:1997 [IDT], IEC 60168:1994/AMD1:1997 [IDT], IEC 60168:1994 [IDT]
Zastępuje PN-E-06322-02:1990 - wersja polska
ICS 29.080.10
Elementy dodatkowe PN-EN 60168:1999/A2:2002P, PN-EN 60168:1999/A2:2002E