PN-EN 60480:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60480:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wytyczne do kontroli i postępowania z sześciofluorkiem siarki (SF6) pobranym z urządzeń elektrycznych oraz wymagania techniczne dla SF6 przeznaczonego do ponownego użycia

Zakres

Dotyczy sześciofluorku siarki przeznaczonego do ponownego użycia po uprzednim usunięciu gazu z urządzeń elektrycznych (poddawanych konserwacji lub do wycofania z eksploatacji). Podaje typowe zanieczyszczenia SF6 i ich pochodzenie. Podaje maksymalnie dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń SF6 przeznaczonego do ponownego użycia. Opisuje różne metody analizy ilościowej zanieczyszczonego sześciofluorku siarki, zarówno techniki na miejscu zainstalowania jak i metody laboratoryjne. Podaje procedury postępowania mające na celu regenerację sześciofluorku siarki i przywrócenie mu jakości umożliwiającej ponowne napełnienie nowych, bądź pracujących urządzeń elektrycznych. Podaje ogólne wymagania w odniesieniu do postępowania, przechowywania i transportu używanego SF6

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60480:2005 - wersja angielska
Tytuł Wytyczne do kontroli i postępowania z sześciofluorkiem siarki (SF6) pobranym z urządzeń elektrycznych oraz wymagania techniczne dla SF6 przeznaczonego do ponownego użycia
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 26-06-2019
Liczba stron 39
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60480:2004 [IDT], IEC 60480:2004 [IDT]
Zastępuje PN-E-29011:1987 - wersja polska
ICS 29.040.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60480:2019-06 - wersja angielska