PN-EN 60079-6:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej "o"

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 określa wymagania dotyczące projektowania, budowy, badań i znakowania urządzeń Ex oraz części i podzespołów Ex o rodzaju zabezpieczenia osłoną olejową „o”, przeznaczonych do stosowania w gazowych atmosferach wybuchowych. Urządzenia Ex oraz części i podzespoły Ex o rodzaju zabezpieczenia osłoną olejową „o” mają:
- poziom zabezpieczenia „ob” (EPL „Mb” lub „Gb”) lub
- poziom zabezpieczenia „oc” (EPL „Gc”)
W przypadku stopnia ochrony „ob”, niniejsza norma ma zastosowanie tam, gdzie napięcie znamionowe nie przekracza 11 kV r.m.s a.c. lub d.c. W przypadku stopnia ochrony „oc” niniejsza norma ma zastosowanie tam, gdzie napięcie znamionowe nie przekracza 15 kV r.m.s. a.c. lub d.c. Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje podstawowe wymagania IEC 60079-0. W przypadku konfliktu wymagań z podanymi w IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-6:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej "o"
Data publikacji 04-02-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-6:2015 [IDT], IEC 60079-6:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-6:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20