PN-EN 60079-6:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą zanurzenia w cieczy "o”

Zakres

W niniejszej część IEC 60079 określono wymagania dotyczące projektowania, budowy, badań i znakowania urządzeń Ex i komponentów Ex, w których jako rodzaj zabezpieczenia zastosowano zanurzenie w cieczy „o”, przeznaczonych do stosowania w gazowych atmosferach wybuchowych.
Urządzenia Ex oraz komponenty Ex o rodzaju zabezpieczenia zanurzenie w cieczy „o” posiadają albo:
• poziom zabezpieczenia „ob” (EPL „Mb” lub „Gb”), albo
• poziom zabezpieczenia „oc” (EPL „Gc”)
Dla poziomu zabezpieczenia „ob”, niniejsza norma ma zastosowanie, gdy napięcie znamionowe nie przekracza 11 kV rms a.c. lub d.c.
Dla poziomu zabezpieczenia „oc”, niniejsza norma ma zastosowanie, gdy napięcie znamionowe nie przekracza 15 kV rms a.c. lub d.c.
UWAGA Wymagania dla wyższych napięć są przedmiotem rozważań.
Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje podstawowe wymagania IEC 60079-0. W przypadku, gdy wymagania niniejszej normy są sprzeczne z wymaganiami IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60079-6:2016-02/Ap1:2021-09E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN 60079-6:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą zanurzenia w cieczy "o”
Data publikacji 04-02-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-6:2015 [IDT], IEC 60079-6:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-6:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60079-6:2016-02/Ap1:2021-09E