PN-EN 60079-5:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-5:2010 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 5: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie piaskowej "q"

Zakres

Zawarto wymagania dotyczące budowy, badań i oznaczenia urządzeń elektrycznych i ich podzespołów wykonanych w obudowie typu "q", przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-5:2008 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 5: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie piaskowej "q"
Data publikacji 31-03-2008
Data wycofania 05-10-2010
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-5:2007 [IDT], IEC 60079-5:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50017:2003 - wersja polska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-5:2010 - wersja polska