PN-EN 50017:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-5:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Osłona piaskowa "q"

Zakres

Podano specjalne wymagania dotyczące budowy, badania i oznakowania urządzeń elektrycznych, części urządzeń elektrycznych oraz elementów Ex z osłoną piaskową typu "q", przeznaczonych do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych zawierających gaz, parę i mgłę. Norma dotyczy jedynie kategorii 2G i M2. Dotyczy jedynie urządzeń elektrycznych, ich części i elementów Ex zasilanych napięciem mniejszym lub równym 1000 V, prądem mniejszym lub równym 16 A, o mocy mniejszej lub równej 1000 VA

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50017:2003 - wersja polska
Tytuł Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Osłona piaskowa "q"
Data publikacji 12-12-2003
Data wycofania 01-11-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50017:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50017:2002 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-5:2008 - wersja angielska