PN-EN ISO 15257:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Ochrona katodowa -- Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową -- Podstawa systemu certyfikacji

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano pięć poziomów kompetencji (opisanych szczegółowo w Rozdziale 4) dla osób pracujących w dziedzinie ochrony katodowej, w tym badań, projektowania, montażu, testowania, eksploatacji i pogłębiania wiedzy w dziedzinie ochrony katodowej. Określono strukturę do tworzenia tych poziomów kompetencji i ich minimalnych wymagań.
Poziomy kompetencji mają zastosowanie do każdego z następujących sektorów zastosowań:
- konstrukcje metalowe na lądzie;
- morskie konstrukcje metalowe;
- konstrukcje żelbetowe;
- wewnętrzne powierzchnie konstrukcji pojemników metalowych.
Te sektory aplikacji są szczegółowo opisane w Rozdziale 5.
W niniejszym dokumencie określono wymagania, które należy stosować przy ustanawianiu systemu certyfikacji, jaki określono w normie ISO/IEC 17024. Nie jest wymagane zastosowanie wszystkich poziomów i / lub sektorów zastosowań.
Ten system certyfikacji szczegółowo opisano w Załącznikach A, B i C.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15257:2017-10 - wersja polska
Tytuł Ochrona katodowa -- Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową -- Podstawa systemu certyfikacji
Data publikacji 23-01-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN ISO 15257:2017 [IDT], ISO 15257:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15257:2008 - wersja polska
ICS 77.060