PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń

Zakres

Określono szczegółowe wymagania i informacje odnośnie tworzenia i utrzymywania systemu zapewnienia jakości produkcji urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych gazów, par, pyłów i mgieł. Przeznaczona jest do stosowania przez producentów, "jednostki odpowiedzialne za weryfikację" oraz organy prawodawcze. Niniejsza norma zastępuje normę EN 13980:2002. W odniesieniu do EN 13980:2002 wprowadzono następujące zmiany: odniesienia do norm CEN/CENELEC zastąpiono odniesieniami do publikacji międzynarodowych; wstęp i zakres normy zostały dostosowane do wymagań międzynarodowych; zmieniono terminologię i dostosowano ją do terminologii zwyczajowej używanej w normalizacji międzynarodowej (np. "jednostkę notyfikowaną" zastąpiono przez "jednostkę odpowiedzialną za weryfikację"); informacje odnośnie do poszczególnych rodzajów budowy przeciwwybuchowej uzupełniono o wykonanie Ex t (zabezpieczenie przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy), przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych oraz przerywacze płomienia

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń
Data publikacji 15-03-2013
Data wycofania 14-09-2020
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN ISO/IEC 80079-34:2011 [IDT], ISO/IEC 80079-34:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 13980:2004 - wersja polska
ICS 03.120.01, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09 - wersja angielska, PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09 - wersja polska