PN-EN ISO 80079-37:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 37: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”

Zakres

W niniejszej części ISO/IEC 80079 określono wymagania odnośnie do projektowania i konstrukcji urządzeń nieelektrycznych przeznaczonych do użytku w atmosferze wybuchowej zabezpieczonych rodzajem zabezpieczenia bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b” oraz zanurzenie w cieczy „k”.

Niniejsza część ISO/IEC 80079 uzupełnia i zmienia wymagania podane w ISO 80079-36. W przypadku, gdy wymagania niniejszej normy są sprzeczne z wymaganiami ISO 80079-36, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.

Rodzaje zabezpieczenia „c”, „k” oraz „b” bez dodatkowych środków zabezpieczających nie mają zastosowania w przypadku grupy I, EPL Ma.

W celu spełnienia wymagań grupy I, grupy II lub grupy III, w zależności od oceny zagrożenia zapłonem wg ISO 80079-36, rodzaje zabezpieczenia przed zapłonem opisane w niniejszej normie mogą być stosowane zarówno samodzielnie jak i w kombinacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejszy dokument zawiera dwie wersje językowe: angielską i francuską.
Numer PN-EN ISO 80079-37:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 37: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”
Data publikacji 05-07-2016
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN ISO 80079-37:2016 [IDT], ISO 80079-37:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 13463-6:2006 - wersja polska, PN-EN 13463-8:2005 - wersja polska, PN-EN 13463-5:2012 - wersja polska
ICS 29.260.20