PN-EN ISO 80079-36:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania

Zakres

W niniejszej normie ISO/IEC 80079 określono metodykę i wymagania odnośnie do projektowania, konstrukcji, badania i znakowania nieelektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych, komponentów Ex, systemów ochronnych, elementów i zestawów wyrobów, zawierających własne źródła zapłonu i które są przeznaczone do użytku w atmosferach wybuchowych.
Z zakresu normy wyłączone są narzędzia ręczne oraz niemagazynujące energii urządzenia napędzane siłą ludzkich mięśni. Niniejsza norma nie ma zastosowania do niezależnych stałych urządzeń procesowych pod warunkiem, że nie stanowią one części urządzenia objętego niniejszą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 80079-36:2016-07/AC:2020-05E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejszy dokument zawiera dwie wersje językowe: angielską i francuską.
Numer PN-EN ISO 80079-36:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania
Data publikacji 05-07-2016
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN ISO 80079-36:2016 [IDT], ISO 80079-36:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 13463-1:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 80079-36:2016-07/AC:2020-05E