PN-EN 12101-8:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12101-8:2012 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej

Zakres

Dotyczy klap odcinających przewidzianych do zastosowania w systemach wentylacji pożarowej. Norma zawiera podstawowe właściwości i określa wymagania stawiane tym klapom. Uwzględniono również powołania normatywne opisujące metody badań i określające sposoby dokonywania klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej klap odcinających stosowanych w systemach wentylacji pożarowej, obsługujących pojedyncze strefy pożarowe lub kilka różnych stref pożarowych

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12101-8:2011 - wersja angielska
Tytuł Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
Data publikacji 20-07-2011
Data wycofania 11-04-2012
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 12101-8:2011 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.99
Zastąpiona przez PN-EN 12101-8:2012 - wersja polska