PN-ISO 4288:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4288:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wymagania geometryczne wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni -- Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni metodą profilową

Zakres

Określono zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni za pomocą jej parametru i/lub parametru uśrednionego oraz sposób postępowania w przypadku braku w dokumentacji wymagań dla odcinka pomiarowego. Ustalono zasady porównywania wartości zmierzonych z granicami tolerancji (zasada 16 procent i zasada maksimum) oraz zasady i procedury sprawdzania parametrów profilów okresowych i nieokresowych za pomocą przyrządów stykowych. W załączniku A podano sprawdzanie chropowatości powierzchni metodą uproszczoną, w załączniku B - powiązanie normy z modelem podstawowym GPS (WGW), natomiast w załączniku C - bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 4288:1997/Ap1:1999P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 4288:1997 - wersja polska
Tytuł Wymagania geometryczne wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni -- Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni metodą profilową
Data publikacji 24-02-1997
Data wycofania 05-08-2011
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 207, Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Wprowadza ISO 4288:1996 [IDT]
ICS 17.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4288:2011 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-ISO 4288:1997/Ap1:1999P