PN-EN ISO 5436-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Wzorce -- Część 1: Wzorce materialne

Zakres

Ustalono charakterystyki wzorców materialnych wykorzystywanych jako wzorce (etalony) do wzorcowania charakterystyk metrologicznych przyrządów stykowych do pomiaru struktury geometrycznej powierzchni metodą profilową, według PN-ISO 3274

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5436-1:2002 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Wzorce -- Część 1: Wzorce materialne
Data publikacji 10-12-2002
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 207, Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
Wprowadza EN ISO 5436-1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5436:1994 - wersja polska
ICS 17.040.30