PN-EN 60077-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60077-1:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne

Zakres

Podano podstawowe warunki eksploatacji i wymagania dotyczące wszystkich urządzeń elektrycznych instalowanych w obwodach zasilania, obwodach pomocniczych, obwodach sterowania i kontrolnych taboru kolejowego w celu zharmonizowania, na tyle na ile jest to możliwe, wszystkich zasad i wymagań natury ogólnej odnoszących się do wyposażenia elektrycznego taboru kolejowego

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60077-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 24-01-2018
Liczba stron 95
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 60077-1:2002 [IDT], IEC 60077-1:1999 [MOD]
ICS 45.060.01, 29.280
Zastąpiona przez PN-EN 60077-1:2018-01 - wersja angielska