PN-EN 10025-1:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10025-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące wyrobów długich i wyrobów płaskich walcowanych na gorąco ze stali konstrukcyjnych, z wyłączeniem kształtowników zamkniętych i rur. Podane stale są przeznaczone na konstrukcje spawane, ześrubowane i nitowane

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10025-1:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 16-03-2007
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10025-1:2004 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 10025:2002 - wersja polska, PN-EN 10113-1:1997 - wersja polska, PN-EN 10113-1:1997/Ap1:2003 - wersja polska, PN-EN 10137-2:2000 - wersja polska, PN-EN 10113-3:1998 - wersja polska, PN-EN 10137-1:1999 - wersja polska, PN-EN 10113-2:1998 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.10
Zastąpiona przez PN-EN 10025-1:2007 - wersja polska