PN-EN 10163-2:2005 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10163-2:2007 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 2: Blachy grube i blachy uniwersalne

Zakres

Podano wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie blach grubych i blach uniwersalnych (włączając powierzchnię boczną blach uniwersalnych) walcowanych na gorąco, o grubościach 3 mm <= t <= 400 mm

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10163-2:2005 - wersja niemiecka
Tytuł Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco -- Część 2: Blachy grube i blachy uniwersalne
Data publikacji 15-05-2005
Data wycofania 21-03-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10163-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10163-2:1999 - wersja polska
ICS 77.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 10163-2:2007 - wersja polska