PN-EN 10164:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono własności plastyczne w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu.
Niniejszy dokument można stosować jako uzupełnienie wszystkich norm dotyczących wyrobów płaskich i kształtowników ze stali uspokojonych, bez stali odpornych na korozję. Dotyczy on wyrobów o nominalnej grubości (t) od 15 mm do 400 mm, ze stali o określonej minimalnej górnej wyraźnej granicy plastyczności ReH lub umownej granicy plastyczności Rp0,2 ≤ 960 MPa, od których wymaga się podwyższonych własności na wskroś grubości.
Niniejszy dokument można stosować do innych rodzajów stali, jeżeli tak uzgodniono podczas zamawiania.
Niniejszy dokument można stosować do wyrobów o grubości między 10 mm ≤ t <15, jeżeli tak uzgodniono podczas zamawiania. Patrz opcja 1.
Niniejszy dokument można stosować do wyrobów o grubości t > 400 mm, jeżeli tak uzgodniono podczas zamawiania. Patrz opcja 2.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10164:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10164:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10164:2007 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.70