PN-ISO 11007-1:2022-08 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie właściwości przeciwrdzewnych smarów plastycznych -- Część 1: Wilgotne warunki dynamiczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania właściwości przeciwrdzewnych smarów plastycznych w wilgotnych warunkach dynamicznych.

Niniejsza metoda badania służy do oceny zdolności smaru do zapobiegania korozji łożysk tocznych pracujących w obecności wody, syntetycznej wody morskiej lub jakichkolwiek przemysłowych zanieczyszczeń wodnych.

UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu oznaczenie „% (m/m)” jest używane do przedstawiania ułamka masowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11007-1:2022-08 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie właściwości przeciwrdzewnych smarów plastycznych -- Część 1: Wilgotne warunki dynamiczne
Data publikacji 29-08-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 11007-1:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 11007:2010 - wersja polska
ICS 75.100