PN-EN ISO 19085-1:2021-09 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i środki bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie ryzyka występującego podczas eksploatacji, regulacji, konserwacji, transportu, montażu, demontażu, wyłączenia i złomowania, dotyczące obrabiarek do drewna zdolnych do ciągłego użytkowania produkcyjnego, zwanych dalej "maszynami". Wymienione wymagania i środki bezpieczeństwa są wspólne dla większości maszyn użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta; uwzględniono również racjonalnie przewidywalne niewłaściwe użytkowanie.
Maszyny są przeznaczone do obróbki drewna litego i materiałów o właściwościach fizycznych podobnych do drewna, z podawaniem ręcznym lub zintegrowanym.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z innymi częściami normy wieloczęściowej ISO 19085, mającymi zastosowanie do określonych rodzajów maszyn. Zakres, w jakim wszystkie zagrożenia znaczące związane z określonym rodzajem maszyny są uwzględnione, jest wskazany w konkretnej części normy wieloczęściowej ISO 19085 odnoszącej się do tego rodzaju maszyny. Zagrożenia objęte, przynajmniej częściowo, wymaganiami niniejszego dokumentu, wymienione są w Załączniku A.
Dokument nie ma zastosowania do maszyn przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej lub wyprodukowanych przed datą jego publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19085-1:2021-09 - wersja polska
Tytuł Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania
Data publikacji 04-11-2022
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 268, Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
Wprowadza EN ISO 19085-1:2021 [IDT], ISO 19085-1:2021 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 19085-1:2017-12 - wersja angielska, PN-EN ISO 19085-1:2017-12/AC:2018-11 - wersja angielska
ICS 13.110, 79.120.10