PN-EN 13492:2013-10 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13492:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono istotne właściwości barier geosyntetycznych, w tym barier geosyntetycznych polimerowych, barier geosyntetycznych iłowych i barier geosyntetycznych bitumicznych, stosowanych jako bariery przeciwcieczowe do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich i wtórnej obudowy zabezpieczającej do składowania odpadów ciekłych wyłącznie na składowisku oraz odpowiednie metody badań w celu określenia ich właściwości.
Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrola przecieków cieczy przez konstrukcje.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych.
Niniejszy dokument przewiduje ocenę zgodności wyrobu z niniejszym dokumentem.
W niniejszym dokumencie określono wymagania jakie powinny być spełnione przez producentów i ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do prezentacji właściwości wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13492:2013-10 - wersja polska
Tytuł Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej
Data publikacji 07-12-2015
Data wycofania 07-05-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 13492:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13492:2006 - wersja polska, PN-EN 13492:2006/A1:2007 - wersja polska
ICS 59.080.70, 91.100.50
Zastąpiona przez PN-EN 13492:2018-05 - wersja angielska