PN-EN 13491:2013-10 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13491:2018-04 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono właściwości barier geosyntetycznych, w tym barier geosyntetycznych polimerowych, barier geosyntetycznych iłowych i barier geosyntetycznych bitumicznych stosowanych jako bariery przeciwcieczowe, do budowy tunelów i budowli podziemnych oraz odpowiednie metody badań w celu wyznaczenia tych właściwości.
Przeznaczeniem tych wyrobów jest kontrola przecieków wody przez konstrukcje.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych.
W niniejszym dokumencie podano ocenę zgodności wyrobu z niniejszym dokumentem.
W niniejszym dokumencie określono wymagania jakie powinny być spełnione przez producentów i ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do prezentacji właściwości wyrobu.
Niniejszy dokument nie obejmuje zastosowań, w których bariera geosyntetyczna jest w kontakcie z wodą przeznaczoną do konsumpcji przez ludzi.
Tam gdzie woda pitna jest lub może być w bezpośrednim kontakcie z wyrobem, zaleca się, aby projektant uwzględniał również inne istotne normy, wymagania i/lub przepisy.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13491:2013-10 - wersja polska
Tytuł Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych
Data publikacji 27-11-2015
Data wycofania 24-04-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 13491:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13491:2006 - wersja polska, PN-EN 13491:2006/A1:2007 - wersja polska
ICS 59.080.70, 91.100.50
Zastąpiona przez PN-EN 13491:2018-04 - wersja angielska