PN-EN 13967+A1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości

Zakres

Niniejszy dokument określa definicje i właściwości elastycznych wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowanych do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach oraz izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. Określono wymagania i metody badań oraz podano ustalenia dotyczące oceny zgodności wyrobów z wymaganiami niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13967+A1:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości
Data publikacji 11-05-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 13967:2012+A1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13967:2012 - wersja angielska
ICS 01.040.91, 91.100.50