PN-EN 13967:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13967+A1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości

Zakres

Niniejszy dokument określa definicje i właściwości elastycznych wyrobów z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowanych do izolacji przeciwwilgociowej w budynkach oraz izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych. W dokumencie określono wymagania i metody badań oraz podano ustalenia dotyczące oceny zgodności wyrobów z wymaganiami niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13967:2012 - wersja angielska
Tytuł Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości
Data publikacji 21-08-2012
Data wycofania 11-05-2017
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 13967:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13967:2006 - wersja polska, PN-EN 13967:2006/A1:2007 - wersja polska
ICS 91.100.50
Zastąpiona przez PN-EN 13967+A1:2017-05 - wersja angielska