PN-EN 13984:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje właściwości elastycznych wyrobów z tworzyw lub kauczuku stosowanych jako warstwy regulacyjne pary wodnej w budynkach. Norma dotyczy wyrobów zbrojonych i bez zbrojenia. Określono wymagania i metody badań oraz podano ustalenia dotyczące oceny zgodności wyrobów z wymaganiami niniejszej Normy Europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13984:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości
Data publikacji 30-06-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 13984:2013 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13984:2006/A1:2007 - wersja polska, PN-EN 13984:2006 - wersja polska
ICS 01.040.91, 91.100.50