PN-EN ISO 11266:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano zasady wyboru odpowiednich metod badania oraz prowadzania z ich zastosowaniem badań nad oznaczaniem biodegradacji substancji organicznych w glebach w warunkach tlenowych. Nie opisano w nim żadnej specyficznej metody badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11266:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych
Data publikacji 03-11-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 11266:2020 [IDT], ISO 11266:1994 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 11266:1997 - wersja polska
ICS 13.080.30