PN-EN 14915+A2:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano i określono właściwości oraz przyjęte metody badań w celu określenia właściwości wyrobów z drewna litego, które mają zastosowanie jako produkty boazeryjne i okładziny (w tym okładziny zewnętrzne):
- boazerie ścienne i sufitowe do użytku wewnętrznego,
- okładziny ścienne i sufitowe do zastosowań zewnętrznych.
Zapewnia ona ocenę i weryfikację utrzymania właściwości użytkowych oraz wymagania dotyczące oznakowania dla wymienionych produktów
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje boazerii przeznaczonych do zastosowania jako elementy usztywniające.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje drewnianych boazerii i okładzin stosowanych w wersji sufitów podwieszanych.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje swym zakresem procesów obróbczych, nanoszenia powłok na powierzchnię wyrobów czy też ich modyfikacji.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje produktów wytwarzanych z warstwowych materiałów laminowanych.
Niniejsza Europejska Norma obejmuje wyroby poddane obróbce z niewykończoną i wykończoną powlekaną powierzchnią, w tym wyroby wykonane z drewna modyfikowanego termicznie lub chemicznie a także wyroby łączone na połączenia wieloklinowe (palczaste) i klejonych krawędziach.
UWAGA Przepisy dotyczące powłok powierzchniowych i obróbki wyrobów można znaleźć w dokumentach obowiązujących w miejscu użytkowania.
Niniejsza Europejska Norma obejmuje produkty zgodne z EN 14519, EN 15146 i EN 14951, a także inne wyroby przemysłowe z drewna litego stosowane jako boazerie i okładziny.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14915+A2:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie
Data publikacji 16-06-2020
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14915:2013+A2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14915+A1:2017-07 - wersja angielska, PN-EN 14915+A1:2017-07 - wersja polska
ICS 79.080