PN-EN 13823+A1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę badania stosowaną do ustalenia klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych - z wyjątkiem posadzek i wyrobów wymienionych w Tablicy 1 Decyzji 2000/147/WE - poddanych oddziaływaniu pojedynczego płonącego przedmiotu (SBI). Procedury obliczeniowe podano w Załączniku A. Informację o precyzji metody podano w Załączniku B. Procedury kalibracji podano w Załącznikach C i D; z których Załącznik C jest normatywny.
UWAGA Niniejszą Normę Europejską opracowano, aby określić jak zachowują się w zakresie reakcji na ogień, zasadniczo płaskie wyroby. Sposób postępowania z niektórymi grupami wyrobów, np. wyrobów liniowych (rury, przewody, kable itp.) może wymagać opracowania specjalnych zasad

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13823+A1:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu
Data publikacji 23-12-2014
Liczba stron 101
Grupa cenowa XA
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13823:2010+A1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13823:2010/Ap1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 13823:2010 - wersja polska, PN-EN 13823:2010 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.060.01, 91.100.01