PN-EN 13823:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13823+A1:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę badania stosowaną do ustalenia klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych - z wyjątkiem posadzek i wyrobów wymienionych w Tablicy 1 Decyzji 2000/147/WE - poddanych oddziaływaniu pojedynczego płonącego przedmiotu (SBI). Procedury obliczeniowe podano w Załączniku A. Informację o precyzji metody podano w Załączniku B. Procedury kalibracji podano w Załącznikach C i D; z których Załącznik C jest normatywny. UWAGA Niniejszą Normę Europejską opracowano, aby określić jak zachowują się w zakresie reakcji na ogień, zasadniczo płaskie wyroby. Sposób postępowania z niektórymi grupami wyrobów, np. wyrobów liniowych (rury, przewody, kable itp.) może wymagać opracowania specjalnych zasad

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13823:2010 - wersja polska
Tytuł Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu
Data publikacji 14-02-2013
Data wycofania 23-12-2014
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 13823:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13823:2004 - wersja polska
ICS 13.220.50, 91.060.01, 91.100.01
Zastąpiona przez PN-EN 13823+A1:2014-12 - wersja angielska, PN-EN 13823+A1:2014-12 - wersja polska