PN-EN 50174-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50174-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości

Zakres

Niniejsza norma europejska ma zastosowanie w przypadku wszystkich rodzajów okablowania informatycznego, włączając w to systemy okablowania strukturalnego wykonane zgodnie z serią norm EN 50173. Określono wymagania dotyczące następujących aspektów okablowania stosowanego w technice informatycznej: a) specyfikacji instalacji, dokumentacji i procedury zapewnienia jakości; b) dokumentacji; c) obsługi i konserwacji

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50174-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości
Data publikacji 06-08-2009
Data wycofania 30-07-2010
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50174-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50174-1:2002 - wersja polska
ICS 35.110, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-EN 50174-1:2010 - wersja polska