PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50174-1:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości

Zakres

Niniejszą zmianą do Normy Europejskiej EN 50174-1:2009 wprowadza się: nowy załącznik normatywny E dotyczący planowania pobierania próbek do badań i wyników mieszczących się w granicach dokładności; uproszczone wymagania dotyczące administrowania, poziomów złożoności instalacji i eksploatacyjnych poziomów złożoności oraz uproszczone minimalne wymagania dotyczące specyfikacji technicznych i planów zapewnienia jakości; pewne zmiany techniczne i redakcyjne w Rozdziałach 4 i 5

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości
Data publikacji 04-10-2016
Data wycofania 06-08-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50174-1:2009/A1:2011 [IDT]
ICS 35.110
Zastąpiona przez PN-EN 50174-1:2018-08 - wersja angielska