PN-EN IEC 62368-1:2020-11/A11:2020-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza zmiana do projektu Normy Europejskiej prEN IEC 62368-1: 2019 został przygotowany przez CLC / TC 108X "Bezpieczeństwo sprzętu elektronicznego w dziedzinach audio / wideo, technologii informatycznych i technologii komunikacyjnej". Zawiera wspólne modyfikacje do 108/701 / FDIS (IEC 62368-1: 2018) i jest przesłany do rozpatrzenia.
Jeśli zostanie zatwierdzony, ten projekt zmiany zostanie opublikowany jako EN IEC 62368-1: 201X / A11: 201X.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62368-1:2020-11/A11:2020-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 15-12-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 [IDT]
ICS 33.160.01, 35.020