PN-EN 16510-1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do domowych urządzeń spalających paliwo stałe, których bezpośrednia wyjściowa moc cieplna przekracza 6 % nominalnej mocy cieplnej (łącznie bezpośredniej i pośredniej mocy cieplnej).
Niniejszy dokument określa wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania, konstrukcji, bezpieczeństwa i użytkowania (sprawności oraz emisji) urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym (zwanych dalej "urządzeniem/ami") oraz zawiera instrukcje dla nich.
Ponadto zawiera również postanowienia dotyczące oceny zgodności, tzn. wstępnych badań typu (ITT) i zakładowej kontroli produkcji (FPC) oraz znakowania tych urządzeń.
Niniejszy dokument obejmuje również metody badań emisji CO, NOx, OGC i cząstek stałych (PM), jednakże niniejszy dokument nie zawiera żadnych wartości granicznych tych emisji.
Dokument ten obejmuje również urządzenia przeznaczone do przenoszenia obciążenia komina.
Urządzenia, pobierające powietrze do spalania z zewnątrz za pomocą systemu rur, który nie jest szczelny, nie są uznawane za urządzenia ze szczelną komorą paleniskową.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń, w których z płomieniem lub spalinami stykają się części wykonane z innych materiałów niż stal lub żeliwo.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń przeznaczonych do pracy z kotłem w instalacjach grzewczych, w których:
— temperatura wody przekracza 110 °C i/lub maksymalne dopuszczalne ciśnienie przekracza 300 kPa (3 bary);
— występuje bezpośredni kontakt z gorącą wodą do celów sanitarnych.
Dokument ten nie obejmuje urządzeń przeznaczonych do pracy z systemem wentylacyjnym, który posiada ciśnienie poniżej -15 Pa w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest zainstalowane w stosunku do otaczającej atmosfery.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16510-1:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 01-06-2023
Liczba stron 166
Grupa cenowa XC
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 16510-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12809:2002/A1:2005 - wersja angielska, PN-EN 12815:2004/AC:2007 - wersja polska, PN-EN 13229:2002/A2:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 13229:2002/AC:2007 - wersja polska, PN-EN 12809:2002 - wersja polska, PN-EN 13229:2002 - wersja polska, PN-EN 13229:2002/A2:2006 - wersja polska, PN-EN 13240:2008 - wersja polska, PN-EN 12815:2004 - wersja polska, PN-EN 12815:2004/Ap1:2004 - wersja polska, PN-EN 12815:2004
ICS 97.100.30