PN-EN 16510-2-4:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 2-4: Niezależne kotły -- Nominalna moc cieplna do 50 kW

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do autonomicznych urządzeń kotłowych na paliwo stałe o nominalnej mocy cieplnej do 50 kW (autonomiczne kotły zasilane ręcznie i automatycznie (zwane dalej urządzeniami)).
Przeznaczeniem tych urządzeń jest ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych. Odbywa się to bezpośrednio lub poprzez dostarczanie gorącej wody do centralnego ogrzewania. Przeznaczone są do użytku tylko z otwartymi systemami wentylacyjnymi przy ciśnieniu roboczym nie przekraczającym 2 bar.
Urządzenia te mogą spalać jeden lub więcej rodzajów następujących paliw stałych zgodnie ze specyfikacją:
- kłody drewna;
- drewno prasowane niepoddane obróbce;
- pellet z drewna;
- brykiety z węgla brunatnego;
- stałe paliwa mineralne;
- brykiety z torfu.
Urządzenia są używane w pozycji zamkniętej i / lub otwartej.
Urządzenia klasyfikuje się ze względu na szczelność w zależności od przeznaczenia zgodnie z możliwą współpracą z systemem wentylacji pomieszczeń.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania dla:
- urządzeń służących wyłącznie do wytwarzania wody gorącej o mocy cieplnej < 5 kW;
- urządzeń z automatycznym załadowaniem
Niniejszy dokument określa procedury do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) charakterystyk autonomicznych urządzeń kotłowych spalających paliwo stałe.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16510-2-4:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 2-4: Niezależne kotły -- Nominalna moc cieplna do 50 kW
Data publikacji 01-06-2023
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 16510-2-4:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12809:2002/AC:2014-09 - wersja polska, PN-EN 12809:2002/AC:2007 - wersja polska, PN-EN 12809:2002/A1:2006 - wersja polska, PN-EN 12809:2002 - wersja polska, PN-EN 12809:2002/A1:2005 - wersja angielska
ICS 91.140.65, 97.100.30