PN-EN 16510-2-2:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 2-2: Urządzenia zabudowane, w tym z otwartym ogniem

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do zabudowanych urządzeń na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, z modyfikacjami funkcjonalnymi lub bez, które działają bez drzwi ogniowych lub z drzwiami ogniowymi zarówno w stanie zamkniętym jak i, zamykanymi i otwieranymi, a także obejmuje otwarte paleniska opalane paliwem stałym. Otoczenie tych urządzeń jest zintegrowane z budynkiem, z wyjątkiem urządzeń wolnostojących oraz tych w zabudowie, które są instalowane we wnęce lub obudowie kominka. Urządzenia te dostarczają ciepło do przestrzeni, w której są zainstalowane. Dodatkowo, jeśli są wyposażone w kocioł, zapewniają również ciepłą wodę użytkową i/lub centralne ogrzewanie.
Urządzenia te mogą spalać jeden lub więcej rodzajów następujących paliw stałych zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia:
— kłody drewna;
— drewno prasowane niepoddane obróbce;
— pellet z drewna;
— brykiety z węgla brunatnego;
— stałe paliwa mineralne;
— brykiety z torfu.
Niniejszy dokument dotyczy również urządzeń wbudowanych „Kachelofen” i „Putzofen” o nominalnej mocy cieplnej do 15 kW.
Niniejszy dokument nie dotyczy urządzeń z powietrzem spalania wspomaganym wentylatorem lub urządzeń zasilanych mechanicznie.
Niniejszy dokument nie obejmuje otwartych komponentów kominkowych, takich jak płyta dolna z towarzyszącym jej frontem ogniowym, które są przeznaczone do instalacji w istniejącym, izolowanym, odpornym na działanie wysokich temperatur palenisku.
Niniejszy dokument określa procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) urządzeń zintegrowanych spalających paliwa stałe, w tym kominków otwartych.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16510-2-2:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 2-2: Urządzenia zabudowane, w tym z otwartym ogniem
Data publikacji 01-06-2023
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 16510-2-2:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13229:2002/AC:2014-09 - wersja polska, PN-EN 13229:2002/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 13229:2002 - wersja polska, PN-EN 13229:2002/AC:2007 - wersja polska, PN-EN 13229:2002/A2:2006 - wersja polska, PN-EN 13229:2002/A2:2005 - wersja niemiecka, PN-EN 13229:2002/A2:2005 - wersja angielska
ICS 97.100.30