PN-EN 16510-2-6:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 2-6: Ogrzewacze pokojowe, urządzenia zabudowane i kuchenki z mechanicznym podawaniem pelletu drzewnego

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie dla urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i kuchenek z mechanicznym podawaniem pelletu z drewna o nominalnej mocy cieplnej do 50 kW.
Przeznaczeniem tych urządzeń jest ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i gotowanie. Mogą być one wyposażone w kocioł (integralna część urządzenia zawierająca wodę do podgrzania) do zaopatrywania w gorącą wodę dla instalacji centralnego ogrzewania.
Urządzenia te zwykle wykorzystują energię pomocniczą, która pomiar jest również w tym dokumencie. Mogą być zasilane powietrzem do spalania z ciągiem naturalnym lub wspomaganym wentylatorem. Urządzenia te spalają wyłącznie pellet drzewny, zgodnie ze specyfikacją. Działają tylko przy zamkniętych drzwiach ogniowych.
UWAGA A: Urządzenie ze wspomaganiem wentylatorem działa też przy podciśnieniu w systemie gazów odlotowych.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania dla:
— z kotłem przeznaczonym do instalacji wodnych o temperaturze wody powyżej 110°C i 3 bar;
— z kotłem przeznaczonym do instalacji wodnych mających bezpośredni kontakt z ciepłą wodą użytkową;
— przeznaczonych do stosowania z poziomym wyciągiem (przez ścianę budynku);
— z kondensacją spalin wewnątrz urządzenia;
— włączanych/wyłączanych przy częściowym obciążeniu.
Niniejszy dokument określa procedury do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) charakterystyk urządzeń do ogrzewania pomieszczeń i kuchenek z mechanicznym podawaniem pelletu z drewna.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16510-2-6:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 2-6: Ogrzewacze pokojowe, urządzenia zabudowane i kuchenki z mechanicznym podawaniem pelletu drzewnego
Data publikacji 02-06-2023
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 16510-2-6:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14785:2009 - wersja polska
ICS 97.100.30