PN-EN 16510-2-3:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 2-3: Kuchenki

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do kuchenek domowych opalanych ręcznie, których podstawową funkcją jest gotowanie, a których funkcją drugorzędną jest dostarczanie ciepła do pomieszczenia, w którym są zainstalowane.
Dodatkowo, jeśli są wyposażone w kocioł, zapewniają również ciepłą wodę użytkową i/lub centralne ogrzewanie.
Urządzenia te mogą spalać jeden lub więcej rodzajów następujących paliw stałych zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia:
— kłody drewna;
— drewno prasowane niepoddane obróbce;
— pellet z drewna;
— brykiety z węgla brunatnego;
— stałe paliwa mineralne;
— brykiety z torfu.
Niniejszy dokument nie dotyczy urządzeń z wentylatorem wspomagania powietrza do lub urządzeń zasilanych mechanicznie.
Niniejszy dokument określa procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) charakterystyk kuchenek spalających paliwa stałe.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16510-2-3:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Mieszkaniowe urządzenia spalające paliwo stałe -- Część 2-3: Kuchenki
Data publikacji 01-06-2023
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 16510-2-3:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12815:2004/A1:2005 - wersja angielska, PN-EN 12815:2004/A1:2006 - wersja polska, PN-EN 12815:2004/AC:2007 - wersja polska, PN-EN 12815:2004/AC:2014-09 - wersja polska, PN-EN 12815:2004/Ap1:2004 - wersja polska, PN-EN 12815:2004 - wersja polska
ICS 97.040.20, 97.100.30