PN-ISO 6707-1:2023-01 - wersja polska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne

Zakres

Niniejszy dokument zawiera terminy i definicje pojęć ogólnych w celu ustanowienia terminologii dotyczącej budynków i budowli.
Obejmuje on:
a) pojęcia podstawowe, które mogą być punktem wyjścia dla innych, bardziej specjalistycznych definicji;
b) pojęcia specjalistyczne, stosowane w różnych dziedzinach budownictwa i często stosowane w normach, przepisach prawnych i umowach.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6707-1:2023-01 - wersja polska
Tytuł Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne
Data publikacji 30-01-2023
Liczba stron 158
Grupa cenowa XC
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 6707-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 6707-1:2008 - wersja polska
ICS 01.040.91, 01.040.93, 93.010, 91.010.01