PN-Z-04545:2023-03 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie furanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania furanu (nr CAS: 110-00-9) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie furanu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,005 mg/m3.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04545:2023-03 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie furanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
Data publikacji 29-03-2023
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30