PN-EN ISO 16828:2014-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Dyfrakcyjna technika czasu przejścia jako sposób wykrywania i wymiarowania nieciągłości

Zakres

W niniejszej Normie międzynarodowej określono ogólne zasady stosowania dyfrakcyjnej techniki czasu przejścia (TOFD) zarówno do wykrywania, jak i wymiarowania nieciągłości w elementach z niskostopowych stali węglowych. Może być ona także stosowana do innych rodzajów materiałów, pod warunkiem że badanie techniką TOFD będzie prowadzone przy odpowiednim uwzględnieniu geometrii wyrobu, właściwości akustycznych materiału oraz czułości badania. Niezależnie od tego, że norma w ogólnych założeniach ma zastosowanie do nieciągłości materiałowych i zastosowań określonych w ISO 16810, to zawiera ona odniesienia do badania złączy spawanych. Podejście takie zostało wybrane w celu lepszego wyjaśnienia stosowanych położeń głowicy ultradźwiękowej oraz kierunków przeszukiwania. Jeżeli nie określono inaczej w dokumentach nadrzędnych, mają zastosowanie minimalne wymagania niniejszej normy. Jeżeli nie określono inaczej, niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do następujących kategorii obiektów, zdefiniowanych w ISO 16811: kategoria 1, bez ograniczeń; kategorie 2 i 3, z ograniczeniami. UWAGA 1 Patrz Rozdział 9. Kontrola wyrobów kategorii 4 i 5 wymaga specjalnych procedur, które również omówiono. UWAGA 2 Patrz Rozdział 9. UWAGA 3 Techniki stosowania TOFD wobec złączy spawanych opisano w ISO 10683. UWAGA 4 Odpowiednie kryteria akceptacji podano w ISO 15626.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16828:2014-06 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Dyfrakcyjna technika czasu przejścia jako sposób wykrywania i wymiarowania nieciągłości
Data publikacji 05-06-2014
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 7, Badań Nieniszczących
Wprowadza EN ISO 16828:2014 [IDT], ISO 16828:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 583-6:2009 - wersja angielska
ICS 19.100