PN-EN 60598-2-13:2007/A2:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże

Zakres

Dodano przed Tablicą A.1 nowy akapit dotyczący bezpieczeństwa fotobiologicznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejszy dokument zawiera dwie wersje językowe: angielską i francuską.
Numer PN-EN 60598-2-13:2007/A2:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże
Data publikacji 07-02-2017
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-13:2006/A2:2016 [IDT], IEC 60598-2-13:2006/AMD2:2016 [IDT]
ICS 29.140.40