PN-EN ISO 7010:2020-07/A2:2022-07 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono znaki bezpieczeństwa przeznaczone do celów zapobiegania wypadkom, ochrony przeciwpożarowej, informacji o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Kształt i barwa każdego znaku bezpieczeństwa są zgodne z ISO 3864-1, a projektowanie symboli graficznych jest zgodne z ISO 3864-3. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich miejsc, w których wymagane jest rozwiązanie problemów dotyczących bezpieczeństwa ludzi. Normy tej jednak nie stosuje się do oznakowań w transporcie kolejowym, drogowym, rzecznym, morskim i powietrznym, oraz ogólnie, w tych obszarach objętych przepisami, które mogą różnić się w niektórych punktach niniejszego dokumentu i wieloczęściowej ISO 3864. W niniejszym dokumencie określono oryginały znaków bezpieczeństwa, które można skalować do celów reprodukcji i stosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 7010:2020-07/A2:2022-07 - wersja angielska
Tytuł Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
Data publikacji 07-07-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 243, Symboli i Znaków Graficznych
Wprowadza EN ISO 7010:2020/A2:2022 [IDT], ISO 7010:2019/Amd 2:2020 [IDT]
ICS 01.080.10, 01.080.20